Archiv rubriky: Jednání Rady ligy

Jednání RL 8.9.2019

Rada ligy svolána při soutěži na Novém Hrádku členem RL z Nového Hrádku.

 • Projednána a schválena žádost SDH Vysokov o zapůjčení 3 členek do družstva žen s podmínkou, že nemají již výjimku vyčerpanou. V opačném případě bude družstvo diskvalifikováno.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 22.6.2019

RL svolána při soutěži v Nahořanech členem RL z SDH Nahořany.

Projednáno:

 • projednána a schválena žádost SDH Krčín a SDH Řešetova Lhota o zapůjčení 3 členů do družstva mužů.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 8.6.2019

RL svolána při soutěži ve Lhotě za ČK členem RL z SDH Vysokov.

Projednáno:

 • Projednána a schválena žádost SDH Vysokov o použití časomíry pro soutěž ve Vysokově se startovacím zařízením pistole místo fotobuňky.
 • Projednána a schválena žádost SDH Nový Hrádek a SDH Bukovice o záměně termínu podzimního kola soutěže. (Již pozměněno v Pravidlech a v Kalendáři soutěží.)
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 25.5.2019

RL svolána při soutěži ve Lhotě za ČK členem RL z SDH Bukovice.

Projednáno:

 • Schváleno zapůjčení stroje z SDH Ohnišov pro SDH Meziměstí pro soutěž ve Lhotě za ČK. SDH Meziměstí vyčerpalo výjimky na půjčení stroje. Další výjimka není možná.
 • Projednána a schválena žádost SDH Vysokov o zapůjčení 3 členek družstva do družstva žen.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 18.5.2019

RL svolána při soutěži v Černčicích členem RL z SDH Bukovice.

Projednáno:

 • Schváleno zapůjčení stroje z SDH Bukovice pro SDH Meziměstí pro soutěž v Černčicích. Důvod: SDH Meziměstí nemá dokončený vlastní stroj.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 8.3.2019

Zápis jednání Rady ligy:

 • Rada ligy svolána k pravidelnému jednání 8. března 2019

Projednáno:

 • Pravidla pro rok 2019
 • Termíny soutěží
 • Změna členů rady ligy SDH Lhota za Č. K. – Petera Jan, SDH Nahořany: Kratěna Miloš
 • Návrh br. Kosinky z SDH Vysokov posunout termín zahájení podzimního kola do termínu prázdnin byl zamítnut.
 • Návrh br. Kosinky z SDH Vysokov povolit použití úzkých hadic – nebylo hlasováno – tento požadavek odporuje pravidlům požárního sportu.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 25.8.2018

RL svolána při soutěži ve Vysokově celkem třikrát:

 • Schválena žádost o zapůjčení stroje z důvodu poruchy pro SDH Blažkov a SDH Říkov.
 • Povolen druhý start pro družstva mužů SDH Vysokov a SDH Jasenná z důvodu možné závady časomíry.
 • Zamítnuta žádost SDH Vršovka o změnu rozhodnutí rozhodčích o diskvalifikaci družstva žen z důvodu nesešroubovaných savic po skončení útoku. Výsledek: rozhodnutí rozhodčích bylo správné a v souladu s pravidly.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 19.5.2018

RL svolána při soutěži ve Lhotě za Červeným Kostelcem.

Projednáno:

 • Schválena žádost SDH Jásenná o zapůjčení stroje pro soutěž ve Vysokově. Důvod: SDH Jásenná pořádá v tento den domácí soutěž a vlastní stroj tam potřebuje pro další družstva domácích.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 12.5.2018

RL svolána při soutěži v Nahořanech.

Projednáno:

 • RL byla seznámena s výsledky kontroly strojů.
 • RL schválila výjimku pro SDH Meziměstí na jedno soutěžní utkání ohledně nevyhovujícího závitu na savici.
 • RL povolila pro SDH Nový Hrádek zapůjčení stroje pro tuto soutěž z důvodu opravy.
Categories: Jednání Rady ligy

Probíhají předepsané kontroly strojů

27.4.2018  TK zkontrolovala stroj a sací vedení u SDH Bohuslavice
Výsledek: stroj vyhovuje pravidlům. Na sacím vedení závit na spoji savic přesně neodpovídá pravidlům. Tato skutečnost však není zvýhodněním a tedy tento závit bude považován za vyhovující pravidlům.
10.5.2018 TK zkontrolovala stroj asací vedení u SDH Meziměstí
Výsledek. stroj vyhovuje pravidlům. Na sacím vedení závit pro koš nevyhovuje pravidlům. Bude projednána vyjímka radou ligy na jedno soutěžní utkání a to v Nahořanech. Kontrola splnění před zahájením další soutěže, které se SDH Meziměstí zúčastní.

Read More

Categories: Jednání Rady ligy