Archiv rubriky: Jednání Rady ligy

Jednání RL 3.9.2016

RL svolána při soutěži na Novém Hrádku členem RL z SDH Kramolna.
Projednána a schválena žádost SDH Ohnišov (družstvo žen) o zapůjčení třech členů do družstva pro soutěž v Bukovici.

Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 21.5.2016

RL svolána při soutěži v Nahořanech členem RL z SDH Vysokov s žádostí zrušit rozhodnutí hlavního rozhodčího o diskvaslifikaci družstva Vysokov.

RL neshledala důvod hlasovat o změně rozhodnutí hlavního rozhodčího.

Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 1.3.2016

Jednání Rady ligy 1. března 2016 v Hasičské zbrojnici na Kramolně.

Přítomni všichni členové RL, projednány termíny soutěží a pravidla.

Z důvodu stále se opakujících problémů s počasím na soutěži ve Vysokově a stálým protestům na této soutěži rozhodla RL, že tato soutěž bude měřena časomírou na průstřik, a to za jakéhokoliv počasí.

Categories: Jednání Rady ligy