Archiv rubriky: Jednání Rady ligy

Jednání RL 15.6.2021

RL svolána k pravidelnému zasedání dne 15.6.2021.

Přítomni: všichni členové RL.

Projednáno:

 • Vyhodnocení loňského ročníku – poháry pouze do třetího místa, předání před zahájením první letošní soutěže.
 • Při dvoukolovém systému – každé kolo bodováno, poháry dle lepších dosažených časů.
 • Dodržování opatření proti šíření Covid-19 na jednotlivých soutěžích.
 • Přijata rezignace člena RL Lhota za Červeným Kostelcem.
 • Projednán návrh bratra Sádovského ohledně sponzorství NHL.
 • Určeni hlavní rozhodčí pro jednotlivé soutěže.
 • Vyhodnocení letošního ročníku bude projednáno po ukončení soutěží dle situace ohledně  Covid-19.
 • Projednáno a upřesněno pravidlo o startu soutěžícího v jiném dresu.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 19.9.2020

RL svolána členem RL SDH Nový Hrádek při soutěži na Novém Hrádku.

Projednáno:

 • Povolen start – výjimka zapůjčení tří členů družstva pro SDH Velké Petrovice a SDH Nový Hrádek.
 • Schválen návrh členů RL SDH Kramolna a SDH Vršovka o snížení počtu pohárů za celkové umístění do čtvrtého místa.
 • Projednán termín vyhlášení – z důvodu nejasné situace okolo nemoci Covid-19 bude termín vyhlášení potvrzen nebo přesunut na jiný. Vše bude včas avizováno na hlavní stránce nhpl.cz
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 29.8.2020

RL svolána při soutěži na Kramolně členem RL z SDH Kramolna.

Projednáno:

 • Schválena žádost SDH Kramolna o zapůjčení stroje od SDH Vršovka z důvodu poruchy vlastního stroje během soutěže.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 22.8.2020

RL svolána před soutěží ve Vršovce členem RL SDH Vršovka.

Projednáno:

 • Schválena žádost SDH Blažkov: z důvodu zranění povolen třetí start v kategorii Ženy jedné z členek družstva.
 • Předběžně projednána možnost použití dotykových terčů pro kategorii Ženy z důvodu možné změny počasí.

RL svolána před zahájením kategorie Ženy členem RL SDH Vršovka.

Projednáno:

 • Schválena změna časomíry na dotykové terče z důvodu změny počasí.

 

Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 15.8.2020

RL svolána 15.8.2020 na soutěži v Nahořanech členem RL z SDH Blažkov (hlavní rozhodčí).

Projednáno:

 • Schválena žádost SDH Lhota-Doubravice o zapůjčení stroje od SDH Nahořany z důvodu poruchy před startem soutěžního pokusu.
 • Projednáno  a schváleno použití nástavce na savicovém hrdle čerpadla u SDH Malá Čermná.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 29.6.2020

RL svolána 29. června 2020 v Náchodě.
Projednáno:

 • Kalendář soutěží:

15. srpna  10,00 Nahořany, hlavní rozhodčí Ješina Martin

22. srpna  10,00  13,00 Vršovka, hlavní rozhodčí Kratěna Miloš – POZOR, Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ PŘESUNUT START SOUTĚŽE NA 13,00 HODIN

29. srpna  13,00 Kramolna, hlavní rozhodčí Černý Ondra

12. září     13,00 Bukovice, hlavní rozhodčí Suchánek Vladimír

19. září     13,00 Nový Hrádek, hlavní rozhodčí Sádovský Mirek

 • Ukončeny předepsané  kontroly strojů pro letošní ročník.
  Stroj předložil ke kontrole SDH Kramolna. Výsledek: stroj vyhovuje pravidlům.
  Stroj nepředložily SDH Vysokov a SDH Řešetova Lhota.
 • Pro letošní ročník neplatí tato část pravidel: „Podmínkou získání poháru od pátého místa do osmého je účast družstva na min.5.soutěžích zařazených do ligy.“
 • Potvrzen termín slavnostního vyhlášení : Černčice 31.října 2020
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL

Ke dni 21. dubna 2020 RL rozhodla takto:

 • Soutěže v květnu a červnu jsou zrušeny. V případě že vláda ČR umožní pořádání sportovních akcí od srpna (?) je dohodnut předběžný termín zahájení ligových soutěží od 15. srpna  a ukončení 26. září.
 • Rozpis soutěží bude aktualizován dle stávající situace v srpnu 2020.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 25.2.2020

RL svolána k pravidelnému zasedání dne 25.2.2020.

Přítomni: všichni členové RL.

Projednáno:

 • Změna v RL: za SDH Ohnišov Naďa Lišková, telefon 777 483 869
 • Potvrzené termíny soutěží na rok 2020.
 • Projednána a schválena konečná verze pravidel pro letošní ročník NHPL 2020.
 • Schválena kontrola strojů pro letošní ročník NHPL 2020: SDH Kramolna, SDH Vysokov, SDH Řešetova Lhota.
 • Schválen návrh SDH Bukovice o delegování hlavních rozhodčích pro jednotlivé soutěže.
 • Projednány návrhy a možnosti sponzorování dalších ročníků NHPL včetně zjednodušení názvu (NHL).
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 14.1.2020

Přítomni: všichni členové RL kromě br. Kosinky z SDH Vysokov – vzkazem se omluvil za podvádění a vulgární chování v uplynulém ročníku. Popřál všem sportovní úspěchy.

Projednáno:

 • Podvádění některých družstev v minulém ročníku 2019.
 • Změny v pravidlech – budou potvrzeny a uveřejněny po dalším jednání RL.
 • Projednána možnost použití časomíry na průstřik.
 • Projednáno slavnostní vyhlášení v letošním roce (asi Černčice).
 • Zamítnuta žádost SDH Kramolna nepořádat soutěž 13. června z důvodu oslav ve Velkých Petrovicích.
 • Zamítnuta žádost SDH Nahořany zvýšit počet soutěží v letošním ročníku na devět.
 • Zamítnuta žádost SDH Nahořany o použití startovní pistole.
 • Zamítnuta žádost SDH Nahořany na změny v RL (zastupitelnost členů RL apod.).
 • Ze zájemců o pořádání soutěže v letošním ročníku (SDH Meziměstí, SDH Ohnišov a SDH Vršovka) byl veřejným hlasováním zvolen SDH Ohnišov.
 • Projednán předběžný kalendář soutěží NHPL 2020:
  16. května 2020 – Ohnišov 13:00
  23. května 2020 – Lhota za ČK 10:00
  30. května 2020 – Černčice 13:00
  13. června 2020 – Blažkov 13:00
  20. června 2020 – Nahořany 13:00
  5. září 2020 – Nový Hrádek 13:00
  12. září 2020 – Bukovice 13:00
  19. září 2020 – Kramolna 13:00
 • Dohodnut předběžný termín jednání RL na 25. února 2020 od 18:00 hod.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 21.9.2019

RL svolána před soutěží na Kramolně členem RL z SDH Kramolna.

 • Schválena žádost SDH Ohnišov o půjčení třech členů do družstva mužů.
 • Schválena žádost SDH Řešetova Lhota o zapůjčení stroje od SDH Vysokov z důvodu poruchy vlastního stroje.
 • Schválena žádost SDH Hejtmánkovice o zapůjčení třech členek do družstva žen s tím, že jedna z půjčených z SDH Kramolna má povolen třetí start v kategorii žen.

RL svolána v průběhu soutěže členy RL z SDH Nového Hrádku a z SDH Bukovice.

 • Důvod: podvádění při půjčování členů (3) mezi SDH Vysokov a SDH Řešetova Lhota.
 • Br. Kosinka nejdříve tvrdil, že nepodváděli. Poté obvinil Kramolnu a Vršovku z podvádění. Žádal odebrání loňského titulu Vršovce. Zopakoval teorii o špatných pravidlech.
 • Br. Kosinkovi bylo navrženo, aby se zúčastňoval jiných soutěží, které nejsou zařazeny do NHPL. Po kratší diskuzi a projednání svědeckých výpovědí se Br. Kosinka k podvádění přiznal. RL odhlasovala v duchu pravidel diskvalifikaci obou družstev.

RL svolána po soutěži členem RL z SDH Vysokov.

 • Přizván zástupce SDH Řešetova Lhota Br. Tolda.
 • Přiznání Br. Kosinky označil za nepravdivé, nepodváděli a je to „tvrzení proti tvrzení“. Poté požadoval důkaz formou startovní listiny družstva, fotografií apod.
 • Pravidla jsou pro něj špatně čitelná, psaná „právnickým stylem tak pro inženýry“. Pravidlo o půjčování mezi dvěma družstvy 1-1 a 2-0 nechápe.
 • Bylo  vysvětleno, že toto pravidlo prosadil v minulosti zástupce RL z SDH Velký Třebešov, který volné půjčování kritizoval a považoval za nepřijatelné.
 • Po delší diskuzi a opětovném projednání výpovědí se k podvádění přiznal a to i v nedávné minulosti.
 • Dále bylo projednáno opakující se vulgární chování členů SDH Vysokov.

Categories: Jednání Rady ligy