Archiv rubriky: Jednání Rady ligy

Jednání RL 25.6.2022

RL svolána před soutěží ve Vršovce členem RL z SDH Vršovka.

Projednáno:

 • Schválena žádost SDH Bukovice – součet půjčených mezi družstvy tři.
 • Schválena žádost SDH Ohnišov – půjčení tří členů do družstva.
 • Schválen návrh člena RL SDH Kramolna – možnost půjčení členů družstva mužů z SDH Černčice 2×2.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 11.6.2022

Rada ligy svolána před soutěží v Blažkově:

Schváleno:

 • Schválena žádost SDH Nový Hrádek o zapůjčení stroje od SDH Blažkov z důvodu probíhající opravy vlastního stroje.
 • Schválena žádost SDH Kramolna – součet půjčených členů mezi družstvy tři.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 21.5.2022

Rada ligy svolána před soutěží v Černčicích členem RL SDH Černčice.

Schváleno:

 • doplnění družstva mužů SDH Černčice o tři členy družstva,
 • z důvodu poruchy stroje zapůjčení stroje pro SDH Nový Hrádek a pro SDH Bukovice.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL na OSH Náchod 2.5.2022

Rada ligy svolána členem RL Milošem Kratěnou (SDH Nahořany) k jednání na OSH Náchod dne 2. května 2022

Omluven: Rozínek Josef (SDH Vršovka)

Projednáno:

 • Termíny  a startovní časy od 13:00 – výjimka Černčice (start 10:00) a Kramolna (start 11:00).
 • Jednotné startovné 150,- Kč.
 • Projednána možnost 2 pokusů – lepší se hodnotí.
 • Schválena výjimka pro SDH Ohnišov – start družstev z jiného okresu.
 • Schválena výjimka pro SDH Kramolna – start jedné členky družstva žen z jiného okresu.
 • Schválena pravidla pro volnou kategorii (vše na stránkách OSH Náchod). Pro tuto kategorii odmítl hlasovací právo
  Králíček Aleš (SDH Kramolna).
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 11.10. a 8.11.2021

Rada ligy svolána k pravidelnému jednání ve dnech 11.10. a 8.11.2021.

Projednáno:

 • Miloš Kratěna SDH Nahořany oznámil svoji kandidaturu na starostu OSH Náchod.
 • Přednesl návrh na vznik soutěže pod záštitou OSH (úzké hadice, neomezené stroje apod.). Pravidla a vedení soutěže zajistí. Vznikne odborná rada pro požární sport. Termín a místo konání souběžně s Náchodskou hasičskou ligou.
  • Projednány termíny soutěží:
   21. května – Černčice
   11. června – Blažkov
   18. června – Ohnišov
   25. června – Vršovka
   27. srpna – Kramolna
   3. září – Nový Hrádek
   10. září – Bukovice
   24. září – Nahořany
  • Čas zahájení soutěží bude upřesněn dle možností pořadatelů.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 2.10.2021

RL svolána při soutěži v Ohnišově členem RL Ohnišov.

 • Schválen návrh člena RL Ohnišov – změna terčů na dotykové z důvodu silného větru.
 • Schválena žádost člena RL Nový Hrádek o zapůjčení 3 členů družstva pro družstvo žen SDH Nový Hrádek.
 • Schválena žádost SDH Petrovice o pořádání sl. vyhlášení letošního ročníku ve Velkých Petrovicích dne 20. listopadu 2021.
 • Schválena žádost br. Miloše Kratěny o konání schůze RL v termínu do konce října 2021 – místo konání OSH Náchod – termín bude upřesněn.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 12.9.2021

RL svolána členem RL SDH Kramolna při soutěži na Kramolně.

 • Povolen start – výjimka zapůjčení tří členů družstva pro SDH Nahořany muži a SDH Vršovka muži.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 11.9.2021

RL svolána členem RL SDH Nahořany při soutěži v Nahořanech.

 • Povolen start – výjimka zapůjčení tří členů družstva pro SDH Černčice muži a SDH Ohnišov ženy.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 4.9.2021

RL svolána členem RL SDH Nový Hrádek při soutěži na Novém Hrádku.

 • Projednána a schválena žádost SDH Kramolna o náhradním termínu konání soutěže dne 12.9.2021 od 11 hodin.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 15.6.2021

RL svolána k pravidelnému zasedání dne 15.6.2021.

Přítomni: všichni členové RL.

Projednáno:

 • Vyhodnocení loňského ročníku – poháry pouze do třetího místa, předání před zahájením první letošní soutěže.
 • Při dvoukolovém systému – každé kolo bodováno, poháry dle lepších dosažených časů.
 • Dodržování opatření proti šíření Covid-19 na jednotlivých soutěžích.
 • Přijata rezignace člena RL Lhota za Červeným Kostelcem.
 • Projednán návrh bratra Sádovského ohledně sponzorství NHL.
 • Určeni hlavní rozhodčí pro jednotlivé soutěže.
 • Vyhodnocení letošního ročníku bude projednáno po ukončení soutěží dle situace ohledně  Covid-19.
 • Projednáno a upřesněno pravidlo o startu soutěžícího v jiném dresu.
Categories: Jednání Rady ligy