Archiv rubriky: Jednání Rady ligy

Jednání RL 21.9.2019

RL svolána před soutěží na Kramolně členem RL z SDH Kramolna.

 • Schválena žádost SDH Ohnišov o půjčení třech členů do družstva mužů.
 • Schválena žádost SDH Řešetova Lhota o zapůjčení stroje od SDH Vysokov z důvodu poruchy vlastního stroje.
 • Schválena žádost SDH Hejtmánkovice o zapůjčení třech členek do družstva žen s tím, že jedna z půjčených z SDH Kramolna má povolen třetí start v kategorii žen.

RL svolána v průběhu soutěže členy RL z SDH Nového Hrádku a z SDH Bukovice.

 • Důvod: podvádění při půjčování členů (3) mezi SDH Vysokov a SDH Řešetova Lhota.
 • Br. Kosinka nejdříve tvrdil, že nepodváděli. Poté obvinil Kramolnu a Vršovku z podvádění. Žádal odebrání loňského titulu Vršovce. Zopakoval teorii o špatných pravidlech.
 • Br. Kosinkovi bylo navrženo, aby se zúčastňoval jiných soutěží, které nejsou zařazeny do NHPL. Po kratší diskuzi a projednání svědeckých výpovědí se Br. Kosinka k podvádění přiznal. RL odhlasovala v duchu pravidel diskvalifikaci obou družstev.

RL svolána po soutěži členem RL z SDH Vysokov.

 • Přizván zástupce SDH Řešetova Lhota Br. Tolda.
 • Přiznání Br. Kosinky označil za nepravdivé, nepodváděli a je to „tvrzení proti tvrzení“. Poté požadoval důkaz formou startovní listiny družstva, fotografií apod.
 • Pravidla jsou pro něj špatně čitelná, psaná „právnickým stylem tak pro inženýry“. Pravidlo o půjčování mezi dvěma družstvy 1-1 a 2-0 nechápe.
 • Bylo  vysvětleno, že toto pravidlo prosadil v minulosti zástupce RL z SDH Velký Třebešov, který volné půjčování kritizoval a považoval za nepřijatelné.
 • Po delší diskuzi a opětovném projednání výpovědí se k podvádění přiznal a to i v nedávné minulosti.
 • Dále bylo projednáno opakující se vulgární chování členů SDH Vysokov.

Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 14.9.2019

Rada ligy svolána na soutěži v Bukovicích členem RL  z SDH Bukovice.

 • Schválena žádost SDH Kramolna o zapůjčení 3 členek do družstva žen.
 • Schválena žádost SDH Bezděkov nad Metují o zapůjčení 3 členek do družstva žen a zapůjčení stroje od SDH Velké Petrovice.
 • Br. Sádovský z SDH Bukovice upozornil na porušování pravidel a jejich dodržování. Apeloval na poctivost a čestnost soutěžících.
 • Br. Kosinka z SDH Vysokov označil stávající pravidla NHPL za špatná, zastaralá a bránící rozvoji požárního sportu. Kritizoval členy RL, že rozhodují špatně, „nejdou dopředu, ale dozadu“. Důsledkem pak je, dle jeho názoru, nízká úroveň požárního sportu na pořádaných soutěžích zařazených do NHPL.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 8.9.2019

Rada ligy svolána při soutěži na Novém Hrádku členem RL z Nového Hrádku.

 • Projednána a schválena žádost SDH Vysokov o zapůjčení 3 členek do družstva žen s podmínkou, že nemají již výjimku vyčerpanou. V opačném případě bude družstvo diskvalifikováno.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 22.6.2019

RL svolána při soutěži v Nahořanech členem RL z SDH Nahořany.

Projednáno:

 • projednána a schválena žádost SDH Krčín a SDH Řešetova Lhota o zapůjčení 3 členů do družstva mužů.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 8.6.2019

RL svolána při soutěži ve Lhotě za ČK členem RL z SDH Vysokov.

Projednáno:

 • Projednána a schválena žádost SDH Vysokov o použití časomíry pro soutěž ve Vysokově se startovacím zařízením pistole místo fotobuňky.
 • Projednána a schválena žádost SDH Nový Hrádek a SDH Bukovice o záměně termínu podzimního kola soutěže. (Již pozměněno v Pravidlech a v Kalendáři soutěží.)
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 25.5.2019

RL svolána při soutěži ve Lhotě za ČK členem RL z SDH Bukovice.

Projednáno:

 • Schváleno zapůjčení stroje z SDH Ohnišov pro SDH Meziměstí pro soutěž ve Lhotě za ČK. SDH Meziměstí vyčerpalo výjimky na půjčení stroje. Další výjimka není možná.
 • Projednána a schválena žádost SDH Vysokov o zapůjčení 3 členek družstva do družstva žen.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 18.5.2019

RL svolána při soutěži v Černčicích členem RL z SDH Bukovice.

Projednáno:

 • Schváleno zapůjčení stroje z SDH Bukovice pro SDH Meziměstí pro soutěž v Černčicích. Důvod: SDH Meziměstí nemá dokončený vlastní stroj.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 8.3.2019

Zápis jednání Rady ligy:

 • Rada ligy svolána k pravidelnému jednání 8. března 2019

Projednáno:

 • Pravidla pro rok 2019
 • Termíny soutěží
 • Změna členů rady ligy SDH Lhota za Č. K. – Petera Jan, SDH Nahořany: Kratěna Miloš
 • Návrh br. Kosinky z SDH Vysokov posunout termín zahájení podzimního kola do termínu prázdnin byl zamítnut.
 • Návrh br. Kosinky z SDH Vysokov povolit použití úzkých hadic – nebylo hlasováno – tento požadavek odporuje pravidlům požárního sportu.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 25.8.2018

RL svolána při soutěži ve Vysokově celkem třikrát:

 • Schválena žádost o zapůjčení stroje z důvodu poruchy pro SDH Blažkov a SDH Říkov.
 • Povolen druhý start pro družstva mužů SDH Vysokov a SDH Jasenná z důvodu možné závady časomíry.
 • Zamítnuta žádost SDH Vršovka o změnu rozhodnutí rozhodčích o diskvalifikaci družstva žen z důvodu nesešroubovaných savic po skončení útoku. Výsledek: rozhodnutí rozhodčích bylo správné a v souladu s pravidly.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 19.5.2018

RL svolána při soutěži ve Lhotě za Červeným Kostelcem.

Projednáno:

 • Schválena žádost SDH Jásenná o zapůjčení stroje pro soutěž ve Vysokově. Důvod: SDH Jásenná pořádá v tento den domácí soutěž a vlastní stroj tam potřebuje pro další družstva domácích.
Categories: Jednání Rady ligy