Archiv rubriky: Jednání Rady ligy

Jednání RL 7.3.2018

Přítomni: všichni členové RL

Projednáno:

 • Schválen další hlavní rozhodčí z SDH Bukovice PARTEL Vladislav.
 • Proběhlo hlasování o pořadateli soutěže v letošním ročníku. Zájemci : SDH Meziměstí a SDH Černčice. Vítězem SDH Černčice.
 • RL bere na vědomí nového člena RL za SDH Černčice: ČERNÝ Ondra.
 • Všemi hlasy odsouhlasen členem RL ROZÍNEK Josef SDH Vršovka.
 • Odsouhlaseno měření soutěže ve Vysokově pouze na průstřikové terče.
 • Zamítnuta žádost SDH Vysokov o povolení úprav savicového hrdla.
 • Projednán dotaz SDH Vysokov ohledně účasti sborů z jiných okresů.
 • Odsouhlasena navržená kontrola strojů a sac. vedení pro SDH Meziměstí a Bohuslavice.
 • Projednány a odsouhlaseny termíny soutěží pro letošní ročník.
 • Projednáno a odsouhlaseno pořádání slavnostního vyhlášení: SDH Bukovice 24.11.2018.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 26.8.2017

RL svolána při soutěži ve Vysokově členem RL z SDH Kramolna.

 • Projednána a schválena žádost SDH Ohnišov o zapůjčení jiného stroje z důvodu poruchy (zadřené čerpadlo) na tuto soutěž.
 • Hlavním rozhodčím pro tuto soutěž byl dle pravidel nominován Ladislav Suchánek z SDH Nový Hrádek.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 13.5.2017

RL svolána při soutěži v Nahořanech členem RL z SDH Kramolna.

 • Projednána a schválena žádost SDH Kramolna (družstvo žen) o zapůjčení třech členek do družstva pro soutěž v Nahořanech.
 • Projednána nepovolená úprava hrdla savice u SDH Bohuslavice. Družstvo SDH Bohuslavice má schválenu vyjímku na tuto nepovolenou úpravu na první čtyři soutěže NHPL. Před soutěží ve Vysokově bude provedena kontrola odstranění této nepovolené úpravy.
Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 10.9.2016

RL svolána při soutěži v Bukovici členem RL z SDH Bukovice.
Projednána a schválena žádost SDH Velké Petrovice (družstvo mužů) o zapůjčení třech členů do družstva pro soutěž v Bukovici.

Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 3.9.2016

RL svolána při soutěži na Novém Hrádku členem RL z SDH Kramolna.
Projednána a schválena žádost SDH Ohnišov (družstvo žen) o zapůjčení třech členů do družstva pro soutěž v Bukovici.

Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 21.5.2016

RL svolána při soutěži v Nahořanech členem RL z SDH Vysokov s žádostí zrušit rozhodnutí hlavního rozhodčího o diskvaslifikaci družstva Vysokov.

RL neshledala důvod hlasovat o změně rozhodnutí hlavního rozhodčího.

Categories: Jednání Rady ligy

Jednání RL 1.3.2016

Jednání Rady ligy 1. března 2016 v Hasičské zbrojnici na Kramolně.

Přítomni všichni členové RL, projednány termíny soutěží a pravidla.

Z důvodu stále se opakujících problémů s počasím na soutěži ve Vysokově a stálým protestům na této soutěži rozhodla RL, že tato soutěž bude měřena časomírou na průstřik, a to za jakéhokoliv počasí.

Categories: Jednání Rady ligy