Jednání RL 8.9.2019

Rada ligy svolána při soutěži na Novém Hrádku členem RL z Nového Hrádku.

  • Projednána a schválena žádost SDH Vysokov o zapůjčení 3 členek do družstva žen s podmínkou, že nemají již výjimku vyčerpanou. V opačném případě bude družstvo diskvalifikováno.
Categories: Jednání Rady ligy