Jednání RL 25.8.2018

RL svolána při soutěži ve Vysokově celkem třikrát:

  • Schválena žádost o zapůjčení stroje z důvodu poruchy pro SDH Blažkov a SDH Říkov.
  • Povolen druhý start pro družstva mužů SDH Vysokov a SDH Jasenná z důvodu možné závady časomíry.
  • Zamítnuta žádost SDH Vršovka o změnu rozhodnutí rozhodčích o diskvalifikaci družstva žen z důvodu nesešroubovaných savic po skončení útoku. Výsledek: rozhodnutí rozhodčích bylo správné a v souladu s pravidly.
Categories: Jednání Rady ligy