Jednání RL 25.5.2019

RL svolána při soutěži ve Lhotě za ČK členem RL z SDH Bukovice.

Projednáno:

  • Schváleno zapůjčení stroje z SDH Ohnišov pro SDH Meziměstí pro soutěž ve Lhotě za ČK. SDH Meziměstí vyčerpalo výjimky na půjčení stroje. Další výjimka není možná.
  • Projednána a schválena žádost SDH Vysokov o zapůjčení 3 členek družstva do družstva žen.
Categories: Jednání Rady ligy