Jednání RL 25.2.2020

RL svolána k pravidelnému zasedání dne 25.2.2020.

Přítomni: všichni členové RL.

Projednáno:

  • Změna v RL: za SDH Ohnišov Naďa Lišková, telefon 777 483 869
  • Potvrzené termíny soutěží na rok 2020.
  • Projednána a schválena konečná verze pravidel pro letošní ročník NHPL 2020.
  • Schválena kontrola strojů pro letošní ročník NHPL 2020: SDH Kramolna, SDH Vysokov, SDH Řešetova Lhota.
  • Schválen návrh SDH Bukovice o delegování hlavních rozhodčích pro jednotlivé soutěže.
  • Projednány návrhy a možnosti sponzorování dalších ročníků NHPL včetně zjednodušení názvu (NHL).
Categories: Jednání Rady ligy