Jednání RL 22.8.2020

RL svolána před soutěží ve Vršovce členem RL SDH Vršovka.

Projednáno:

  • Schválena žádost SDH Blažkov: z důvodu zranění povolen třetí start v kategorii Ženy jedné z členek družstva.
  • Předběžně projednána možnost použití dotykových terčů pro kategorii Ženy z důvodu možné změny počasí.

RL svolána před zahájením kategorie Ženy členem RL SDH Vršovka.

Projednáno:

  • Schválena změna časomíry na dotykové terče z důvodu změny počasí.

 

Categories: Jednání Rady ligy