Jednání RL 21.9.2019

RL svolána před soutěží na Kramolně členem RL z SDH Kramolna.

 • Schválena žádost SDH Ohnišov o půjčení třech členů do družstva mužů.
 • Schválena žádost SDH Řešetova Lhota o zapůjčení stroje od SDH Vysokov z důvodu poruchy vlastního stroje.
 • Schválena žádost SDH Hejtmánkovice o zapůjčení třech členek do družstva žen s tím, že jedna z půjčených z SDH Kramolna má povolen třetí start v kategorii žen.

RL svolána v průběhu soutěže členy RL z SDH Nového Hrádku a z SDH Bukovice.

 • Důvod: podvádění při půjčování členů (3) mezi SDH Vysokov a SDH Řešetova Lhota.
 • Br. Kosinka nejdříve tvrdil, že nepodváděli. Poté obvinil Kramolnu a Vršovku z podvádění. Žádal odebrání loňského titulu Vršovce. Zopakoval teorii o špatných pravidlech.
 • Br. Kosinkovi bylo navrženo, aby se zúčastňoval jiných soutěží, které nejsou zařazeny do NHPL. Po kratší diskuzi a projednání svědeckých výpovědí se Br. Kosinka k podvádění přiznal. RL odhlasovala v duchu pravidel diskvalifikaci obou družstev.

RL svolána po soutěži členem RL z SDH Vysokov.

 • Přizván zástupce SDH Řešetova Lhota Br. Tolda.
 • Přiznání Br. Kosinky označil za nepravdivé, nepodváděli a je to „tvrzení proti tvrzení“. Poté požadoval důkaz formou startovní listiny družstva, fotografií apod.
 • Pravidla jsou pro něj špatně čitelná, psaná „právnickým stylem tak pro inženýry“. Pravidlo o půjčování mezi dvěma družstvy 1-1 a 2-0 nechápe.
 • Bylo  vysvětleno, že toto pravidlo prosadil v minulosti zástupce RL z SDH Velký Třebešov, který volné půjčování kritizoval a považoval za nepřijatelné.
 • Po delší diskuzi a opětovném projednání výpovědí se k podvádění přiznal a to i v nedávné minulosti.
 • Dále bylo projednáno opakující se vulgární chování členů SDH Vysokov.

Categories: Jednání Rady ligy