Jednání RL 2.3.2017

Projednána pravidla NHPL 2017, termíny soutěží apod. Vše zveřejněno na oficiálních stránkách NHPL.