Jednání RL 14.9.2019

Rada ligy svolána na soutěži v Bukovicích členem RL  z SDH Bukovice.

  • Schválena žádost SDH Kramolna o zapůjčení 3 členek do družstva žen.
  • Schválena žádost SDH Bezděkov nad Metují o zapůjčení 3 členek do družstva žen a zapůjčení stroje od SDH Velké Petrovice.
  • Br. Sádovský z SDH Bukovice upozornil na porušování pravidel a jejich dodržování. Apeloval na poctivost a čestnost soutěžících.
  • Br. Kosinka z SDH Vysokov označil stávající pravidla NHPL za špatná, zastaralá a bránící rozvoji požárního sportu. Kritizoval členy RL, že rozhodují špatně, „nejdou dopředu, ale dozadu“. Důsledkem pak je, dle jeho názoru, nízká úroveň požárního sportu na pořádaných soutěžích zařazených do NHPL.
Categories: Jednání Rady ligy