Jednání RL 12.5.2018

RL svolána při soutěži v Nahořanech.

Projednáno:

  • RL byla seznámena s výsledky kontroly strojů.
  • RL schválila výjimku pro SDH Meziměstí na jedno soutěžní utkání ohledně nevyhovujícího závitu na savici.
  • RL povolila pro SDH Nový Hrádek zapůjčení stroje pro tuto soutěž z důvodu opravy.
Categories: Jednání Rady ligy